Cực phẩm thường đến từ những kẻ điên

Anh rất khi ôm đàn Guitar. Nhưng khi đã ôm đàn thì chỉ cho ra các Cực phẩm.

 

Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của con người chép lại, chụp lại, phản ánh và nó tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *