phu-nu-va-nhan-hieu

Nhãn hiệu và Phụ Nữ

Nếu ai đó hỏi tôi về hai điều quan trọng nhất xung quanh mình thì tôi nói đó là Phụ nữ và Nhãn hiệu. Tôi – một Nam luật sư sở hữu trí tuệ nên hai điều đó quan trọng nhất chắc cũng không ai thắc mắc nhỉ ? Phụ nữ tôi cần vì có […]

xin-phep-su-dung-tac-pham

“Nhớ” để mà sử dụng tác phẩm cần/không cần xin phép

Đời không ai cho không ai cái gì và cũng chẳng ai lấy không của ai cái gì” và điều đó cũng đúng với các vấn đề về BẢN QUYỀN TÁC GIẢ. Theo đó, các nhà làm luật đã đưa ra các quy định về việc trả thù lao cho người sáng tạo/sở hữu tác […]

ten-mien-thuong-hieu

Để không vi phạm luật về nhãn hiệu khi chọn tên miền

Về lý thuyết, lựa chọn tên miền thật đơn giản. Về khía cạnh kinh doanh, chỉ cần bạn chọn một tên miền dễ nhớ, dễ đọc, ngắn gọn, sáng tạo và thể hiện bản chất của công việc kinh doanh lên website là đã thành công. Tuy nhiên, kể cả khi bạn đã chọn được […]

dangkynhanhieu_mat-nhieu-hon-duoc

Đăng ký nhãn hiệu Mất nhiều hơn Được

Đăng ký nhãn hiệu Mất nhiều hơn Được. Nhiều người sẽ cười khi tôi chia sẻ vấn đề này bởi tư vấn về quyền sở hữu trí tuệ nói chung, về nhãn hiệu và đăng ký nhãn hiệu nói riêng là nghề kiếm cơm chính của tôi. Thế mà tôi lại nói rằng đăng ký […]