Thơ chúc mùng tám tháng ba – 8/3

Hôm nay mùng tám tháng ba

Tạm dừng công việc, lân la chúc mừng!

Thứ nhất, bớt tính “bừng bừng”

Đầu đuôi chưa tỏ thì đừng nói nhau.

Thứ hai, chồng trước vợ sau.

Chứ đừng úp váy lên đầu “chồng yêu”

Thứ ba, bỏ thói nói nhiều

Liên thiên cái miệng, đặt điều, “hát ca”

Thứ  tư,hàng quán lê la

Thôi thôi bớt bớt, về nhà nấu cơm

Thứ năm, bỏ thói “vá, bơm”

Người ta có thối, có thơm cũng đành.

Thứ  sáu, học tính “để dành”

Tiêu tiền thì nhớ, lúc lành, lúc đau.

Thứ bảy, là bớt lau chau

Sống cho điềm đạm, trước sau đẹp lòng

Thứ tám, đừng có “giăng tròng”

Tán gia bại sản, đắng lòng cô nhi

Thứ chín bỏ tính tình si

Yêu nhau vui vẻ, ra đi mở tình

Thứ mười hãy sống thật mình

Có sao dùng vậy, chứ đừng “make lên”

                                    –Đỗ Bá Thích–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *