Sở hữu trí tuệ Tại Việt Nam: Những vấn đề Doanh nghiệp Trung Quốc cần quan tâm

Tài liệu: Sở hữu trí tuệ Tại Việt Nam: Những vấn đề Doanh nghiệp Trung Quốc cần quan tâm.

Phục vụ: Hội thảoBảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam cho thương nhân Trung Quốc

Tổ chức tại: Hải Phòng – Ngày 14/12/2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *