Đăng ký nhãn hiệu Mất nhiều hơn Được

Đăng ký nhãn hiệu Mất nhiều hơn Được. Nhiều người sẽ cười khi tôi chia sẻ vấn đề này bởi tư vấn về quyền sở hữu trí tuệ nói chung, về nhãn hiệu và đăng ký nhãn hiệu nói riêng là nghề kiếm cơm chính của tôi. Thế mà tôi lại nói rằng đăng ký nhãn hiệu bạn sẽ MẤT nhiều hơn là Được.

Nếu không đánh bại, hãy gia nhập

Một cá nhân tốt, một công ty tốt KHÔNG THỂ kéo được cả một tập thể vững mạnh và đương nhiên sẽ THẤT BẠI khi cạnh tranh với một tập thể khác vững mạnh hơn. Hãy nhớ “Không đánh bại, hãy gia nhập”…

Next Event

TKTH - Lan 2/2015
25-28 September 2015
A&S Law, HaNoi

About Thich

Tôi là Thích - Tôi thích mọi thứ, ngoại trừ cái tên của mình. Nói vậy nhưng tôi thấy nó rất đẹp và ý nghĩa.

Stay Connected on:

    

Contacts

Bạn cần tôi với vị trí một chuyên gia thương hiệu, bạn cần người hướng dẫn phát triển công việc kinh doanh, hay đơn giản bạn cần một người trao đổi, tám chuyện...Hãy liên hệ với tôi:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +84.972.817.669